/Files/images/f71218f6444b.jpg

Працівники дошкільного закладу роблять все для того, щоб виховати гармонійно розвинену, впевнену в собі, цілеспрямовану особистість. У дошкільному закладі створені умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу, розвитку базових якостей особистості, формування дитячої творчості, вміння створювати та реалізовувати власні задуми. В своїй роботі педагоги закладу керуютьсяпринципами:-відкриття власного внутрішнього світу дитини,прагнень,думок;-набуття знань,умінь,які грунтуються на розвитку практичного,чуттєвого,індивідуального досвіду.

Завдання: забезпечити кожній дитині можливість успішного, радісного росту укожному віковому періоді. Мета: оволодіти необхідними уміннями та навичкаминавколишнього життя.

Щоб дати дитині іскорку знань, педагогові потрібно ввідібрати ціле море світла"

В.О. Сухомлинський

Педагогічний колектив працює за "Програмою виховання та навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина" та програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт".

НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ

Якими моральними якостями повинен володіть справжній педагог

1. Життєва позиція: визначеність поглядів на життя та його сенс, усвідомлене та етичне спрямування активності.

2. Загальна культура: розвинені духовні й естетичні потреби, культура поведінки та мови, зовнішній вигляд.

3. Педагогічна спрямованість: любов до дітей, інтерес до педагогічної діяльності, потреба займатися нею.

4. Моральні якості: доброта, щирість, правдивість, працелюбність, справедливість, сумлінність, відповідальність (тощо).

5. Дидактичні здібності: володіння методикою виховання дошкільнят, уміння систематизувати матеріал і доступно викласти його, обґрунтувати.

6. Вольові якості: самостійність, цілеспрямованість, сміливість, наполегливість, витримка.

7. Експресивно-мовленнєві здібності: виразність міміки, мовлення, жестів, рухливість.

Вважають, що найчеснішим є безсловесне спілкування. Дитина може інтуїтивно визначити, хто її любить, а хто - ні, хто як до неї ставиться, а сьогоднішні діти відчувають це ще тонше й сильніше. Виховувати ефективно, не витрачаючи зайвих слів, допоможе, як зазначала Марія Монтессорі, вже саме ставлення до дитини. Добре ставлення - це доброзичлива, спокійна увага, усмішка, контакт очей, підбадьорливий жест, лагідний дотик, погладжування по голові, руці. Але є й інше - недобре ставлення. Його ознаки - відштовхувальний жест, цілковита відсутність інтересу, надто серйозний або сердитий погляд, в'їдлива посмішка, зневажлива міміка, байдуже знизування плечима тощо. У роботі з дошкільнятами таких жестів слід уникати.

8. Організаторські здібності: вміння згуртувати, впорядкувати.

9. Комунікативні здібності: відкритість до людей, уміння встановлювати з ними контакти, підтримувати ділове й особисте спілкування.

10. Перцептивні здібності: спостережливість, розуміння внутрішніх станів інших людей, здатність адекватно відгукуватися на них.

11. Креативність: схильність до творчості, до реалізації творчої діяльності, відкритість інноваціям.

12. Сугестивні здібності: здатність переконувати, обґрунтовувати, доводити, певним чином навіювати.

13. Високий рівень знань - спеціальних і загальних.

14. Особливості уваги: здатність розподіляти увагу на всю групу дошкільнят і водночас зосереджувати її на окремій дитині.

15. Зовнішні дані: привабливість, відсутність яскраво виявлених фізичних та мовних вад.

Закон етики дошкільного працівника:

1. Якщо виникне сумнів, як вести себе по відношенню до іншої людини, постарайтесь поставити себе на місце тієї людини.

2. Не нав’язуйте своїх думок і смаків іншим.

3. Не дозволяйте собі грубі, безапеляційні судження.

4. Ні з ким не обговорюйте особисті стосунки колег.

5. Ніколи ні з ким не з’ясовуйте відносин у присутності сторонніх осіб.

6. Не ставте колег у незручне становище при сторонніх, зробіть вигляд, що не помітили їхніх промахів.

7. Вмійте берегти та поважати самолюбство і гідність інших людей.

8. У будь – якій конфліктній ситуації вчіться знаходити і пропонувати розумне оптимальне рішення для врегулювання конфлікту.

9. Будьте толерантними за будь – яких обставин.

10. Вчіться мати тверду життєву позицію з будь – якого питання, грамотно, культурно її відстоювати.

11. У будь – якій життєвій ситуації пам’ятайте: Ви – педагог, з Вас беруть приклад інші.

12. Пам’ятайте золоте правило етики: ставтесь до людей так, як би Ви хотіли, щоб вони ставились до Вас.

БУДЬТЕ ПИЛЬНІ, АДЖЕ У ВАШИХ РУКАХ ДИТИНСТВО!

"Що таке толерантність?"

«Любов виникає з любові:коли хочу,щоб мене любили,я сам перший люблю.»
Григорій Сковорода

Ці слова відомого українського мудреця-гуманіста Григорія Сковороди найбільш влучно відображають актуальну проблему сьогодення: проблему взаєморозуміння.

Толерантність передбачає всього лише нормальні цивілізовані стосунки між людьми, усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатомірні, а, отже, і погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності або бути на чиюсь користь.

Старше покоління та й люди середнього віку добре пам'ятають, що ще років 15-20 тому ніде не чутно було слова «толерантність», його тоді майже не вживали. Хоча це слово досить старе і означало колись «терпіння». Сьогодні все інакше - це слово постійно на слуху, на вустах.

Отже, толерантність - це:

· Терпиме ставлення до чужої думки;

· Іншої релігії;

· Інакшої поведінки;

· Честі і гідності інших людей;

· Здатність поставити себе на місце іншої людини;

· Повага;

· Прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу;

· Форм самовираження та способів прояву людської індивідуальності.

Сьогодні, доводиться визнати, що прогрес, досягнутий людством у різних сферах, не призвів до порозуміння між людьми. Колись Бернанд Шою сказав: «Тепер, коли ми навчилися літати по небу, як птахи, плавати під водою, як риби, нам бракує тільки одного: навчитися жити на землі, як люди». З кожним днем світ жорстокішає.

Непоодинокими стають акти нетерпимості, насильства, тероризму, агресивного націоналізму, расизму, дискримінації. Особливо це становить загрозу дитячому та молодіжному середовищу, оскільки в цьому віці психіка ще не зміцнилася, в дитини відсутній життєвий досвід. Незавжди діти можуть відрізнити, які моральні цінності їм нав'язують. Взаємна нетерпимість, злоба, агресивність все частіше притаманні дитячому та молодіжному середовищу. Значною мірою в цьому винні засоби масової інформації та соціальне оточення дітей та підлітків. Тому доцільно проводити такі декадники толерантності у дошкільних закладі. Завдяки тим заходам ми намагаємось розкрити зміст понять добра, зла, дружби, співчуття. Час проведення декадника припадає на листопад місяць, і це недарма, адже у 1995 році на ХХVІІІ Генеральній конференції ЮНЕСКО її учасники проголосили 16 листопада Міжнародним днем толерантності і прийняли «Декларацію принципів толерантності» відтоді цей день щороку від знають у країнах-членах цієї організації.

Лише в людях себе здатна пізнати людина.(Гете)

Тільки тоді станеш людиною, коли навчишся бачити людину в іншому. (О. Радищев)

Світ - це дзеркало, і воно повертає кожному його власне зображення. (У. Теккерей)

Сила чесності така, що ми її поважаємо навіть у ворога. (Цицерон)

Ми легше визнаємо свої помилки у поведінці, ніж у мисленні. Ніхто не може оцінювати іншого, поки не навчиться оцінювати самого себе. (К. Роджерс)

Кiлькiсть переглядiв: 254

Коментарi